Personality test: sino ba ito, sino ba ito, sino ba ako?

Fig 1. Pastime (mula sa XKCD)

Dulot na rin siguro ng kawalang-magawa sa buhay, nagsagot ako ng tatlong personality test kanina.

Ayon sa 16 Personalities Test na hango sa Myers-Briggs Type Indicator, Logician o INTP raw ako: Introverted, Intuitive, Thinking, at Prospecting. May tendensiya raw ang mga INTP na tumahak ng mga hindi kumbensyunal na landas. “Inventive” at “creative” pero “very private” at madalas ay “condescending.”

Sa lahat ng nakalistang Weaknesses, ito marahil ang pinaka-akma sa akin:

Logician personalities know that…any work they do is second-best to what they could do. Unable to settle for this, Logicians sometimes delay their output indefinitely with constant revisions, sometimes even quitting before they ever begin.

Oo nga, madalas nga akong kumabig. Lagi ko kasing naiisip na hindi ko rin naman mapaninindigan ang isang proyekto o gawain. Bukod pa rito, madalas din akong tinutupok ng realisasyon na hindi naman talaga ako mahusay o magaling.

Continue reading “Personality test: sino ba ito, sino ba ito, sino ba ako?”

Hindi na ako marunong magkuwento

Sabi sa akin ng isang kaibigan kamakailan lang, “Jolens, hindi ka na marunong magkuwento.”

Nag-usap kasi kami sa video call at napansin niyang ang tipid ko raw magkuwento. Kahit simpleng paglatag sa kung ano ang ginagawa ko sa araw-araw, parang hirap na hirap daw ako. Paikot-ikot, walang sinasabi kahit may sinasabi—basta magulo.

Ang totoo kasi niyan, wala lang talaga akong maikuwento.

E sa wala e. Simula n’ung natapos ang semestre at naubusan ako ng mga gagawin, wala nang nangyayari sa buhay ko. Magigising, magkokompyuter, makikipagtitigan sa kompyuter—gan’un lang. Naghahanap din ako ng trabaho, siyempre, pero matumal talaga ang ekonomiya ngayon.

Continue reading “Hindi na ako marunong magkuwento”

Hulyo

Bago ako magsimulang kumuda tungkol sa buwan ng Hulyo, ikukuwento ko muna na kanina, araw ng Linggo, bandang alas siete ng umaga, nagdilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Gutom na gutom kasi ako.

N’ung Biernes pa ‘yung huling kain ko, pananghalian na shawarma mula sa isang restaurant malapit sa opisina. Biernes ng gabi dumaan lang ako sa mall at bumili ng ice cream (isang cup ng white chocolate with raspberry!). Kahapon naman, Sabado, nagkape lang ako buong araw. Balak ko naman talagang mag-almusal kaninang umaga, pero ‘ayun na nga, hinimatay ako. Nang magising ako sa sahig ng kusina kung saan ako bumagsak, kumain agad ako ng tsokolate at pumasok sa kwarto para humiga at magpahinga. Hayayay.

Pero ayos naman na ako ngayon. Namalengke na ako kanina, okay na. Susubukan ko na lang siguro na hindi magpagutom ulit. Hmm.

So mabalik tayo sa Hulyo. Ano nga ba ang nangyari n’ung Hulyo?

Continue reading “Hulyo”