Versatile Blogger Award

versatile-blogger-award

Salamat kay Juvie sa pagnomina sa akin.

Kagaya ng ibang award, simple lang ang panuto: magpasalamat sa nagnomina, maglista ng pitong bagay tungkol sa sarili, at magnomina ng iba pang blogger.

Rebelde mode ako ngayon kaya naisip kong magsulat ng pitong opinyon tungkol sa drug war. Hindi na rin ako magnonomina ng ibang blogger at baka matakot pa sila.

Handa rin akong makinig sa opinyon ng iba. Kinikilala kong may mga tinatamasa akong pribilehiyo na maaaring nagpapapurol sa kapasidad kong magsuri. Gayunman, huwag sanang iikot ang mga puna sa, “hindi ka kasi tagarito.” Matagal nang may krimen at may mga adik — Tondo na ang Tondo kahit noong nasa Pilipinas pa ako. At sa tingin ko, may karapatan din namang magkuro kahit ang mga migrante at OFW.

Continue reading “Versatile Blogger Award”