Sunday Slowdown*

sunday_slowdown.jpeg

Four bottles of beer, and I woke up with a hangover.

I could picture my 20-year old self shaking her head in disappointment. Naikot natin ang mga inuman sa KNL, mars, tapos sumuko ka sa apat? Well. People grow old, Young Me, and newsflash: you are now officially in your late twenties.

I longed for this. The growing old, the entire jig about being an adult. The sage advice has always been to live in the present — carpe diem — but I was never one to listen. I wanted to grow old and now here we are. I am past the phase of trying new things for the heck of it, of making mistakes just because I can. Decisions, I learned, weigh heavier when you’re old.

Continue reading “Sunday Slowdown*”

Today, Saturday

hopper_1952_morning_sun_smll

I say there are only two things constant in this world: change, and my life in a perpetual state of disorder. Often I dive deep into this gigantic and unforgiving self-pity sinkhole. I am old and ugly and essentially as useful as my mom’s appendix. Oh right, she doesn’t even have one.

Continue reading “Today, Saturday”

Flash Friction

Flash friction

Warren is cute and some nights I undress him in my thoughts. We spend the awkward morning-after in the lunch room while I stand behind him and listen, patiently, to the cappuccino slowly dripping into his mug. He turns around, smiles, and the machine whirs as if begging either of us to break the silence in its stead. But he doesn’t and I don’t, and he goes back to his seat and I go back to staring at his shoulders, broad and brooding, his white shirt pristine unlike the pictures in my head, dirty as if drenched in endometrium sludge like a six-hour old tampon, the bleeding elephant in the room.

Continue reading “Flash Friction”

Jumping Jolens

Mabilis na akong mag-type hayskul pa lang. Natutuwa kasi ako sa tunog ng niraratrat na keyboard—parang mabibigat na tagaktak ng ulan sa bubong na yero tuwing buwan ng Hunyo.

Nagba-blog na rin ako hayskul pa lang. Mahilig akong magsulat tungkol sa mga paborito kong banda, sa current events na hindi ko naman lubos na nauunawaan pa, at sa mga pangarap ko sa buhay. Mahilig akong magsulat tungkol sa sarili ko at mahilig din akong magbasa tungkol sa personal na buhay ng ibang tao.

At dahil personal ang atake ko sa pagba-blog, hindi ko ipinapaalam sa mga kaibigan ko na nagba-blog ako. Nakakahiya. Hindi handa ang puso, isip, tadyang at balun-balunan ko na tumanggap ng pang-aasar mula sa mga kaibigan kong dalubhasa’t beterano sa panggagago.

Bago ko sinimulan ang Jumping Jolens, may blog akong mahal na mahal ko. Pakiramdam ko iyon ang peak ng aking youth, ‘yung panahong nagkukuwento ako tungkol sa kagustuhan kong makapag-aral sa UP, sa paghanga ko sa Eraserheads, sa pagkahilig ko sa mga bagay na jologs, at kung ano-ano pa.

Kaya lang nabisto ako ni JL, ang katrabaho ko dati sa student paper sa UP (oo, natupad naman ang pangarap kong mag-UP). Nagsusulat ako noon ng blog post, nakalimutan ko na kung tungkol saan, nang biglang narinig ko ang boses ni JL mula sa likuran.

Naks, may blog siya.

Continue reading “Jumping Jolens”