Personality test: sino ba ito, sino ba ito, sino ba ako?

Fig 1. Pastime (mula sa XKCD)

Dulot na rin siguro ng kawalang-magawa sa buhay, nagsagot ako ng tatlong personality test kanina.

Ayon sa 16 Personalities Test na hango sa Myers-Briggs Type Indicator, Logician o INTP raw ako: Introverted, Intuitive, Thinking, at Prospecting. May tendensiya raw ang mga INTP na tumahak ng mga hindi kumbensyunal na landas. “Inventive” at “creative” pero “very private” at madalas ay “condescending.”

Sa lahat ng nakalistang Weaknesses, ito marahil ang pinaka-akma sa akin:

Logician personalities know that…any work they do is second-best to what they could do. Unable to settle for this, Logicians sometimes delay their output indefinitely with constant revisions, sometimes even quitting before they ever begin.

Oo nga, madalas nga akong kumabig. Lagi ko kasing naiisip na hindi ko rin naman mapaninindigan ang isang proyekto o gawain. Bukod pa rito, madalas din akong tinutupok ng realisasyon na hindi naman talaga ako mahusay o magaling.

Continue reading “Personality test: sino ba ito, sino ba ito, sino ba ako?”